Антикорупция

  • Вътрешни правила

    за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в ДГ №139 „ Панорама“

    Подай сигнал на имейл: lulin139@mail.bg