Събрание за избор на обществен съвет при ДГ №139 " Панорама".

ноември 06, 2019
Дневен ред :
1.Избор на представители на групите , които ще участват в избора на поимененния състав на обществения съвет.
Дата , час и място : 19.11.2019 г. в салона на детското заведение.
Новият ни сайт е вече тук!„Ден на християнското семейство“