Работа с родители

 • План за работа с родители на 139ДГ- централна сграда за учебната 2019/2020г.

   

  I група „Калинка“ – ВИЖ

  II група „Камбанки“ – ВИЖ

  III А група „Пчеличка“ – ВИЖ

  III Б група „Веселушко“ – ВИЖ

  IV група „Звездичка“ – ВИЖ

   

  План за работа с родители на 139ДГ- филиал за учебната 2019/2020г.

   

  I група „Слънце“ – ВИЖ

  II група „Радост“ – ВИЖ

  група „Бон-бон“ – ВИЖ

  III група „Смехорани“ – ВИЖ