Образование

 • Обучение

  Възпитанието и обучението на децата в ДГ №139 „Панорама” се осъществява по утвърдени от Министерство на образованието и науката (МОН) програми.
  • Специални групи

   От 2018г./2019 учебна година ДГ 139″Панорама“ разполага със специална група за деца с говорно- комуникативни нарушения.

  • Специалисти

   Детската градина разполага с логопед, психолог и ресурсен учител,чиито услуги са безплатни за нуждите на децата с говорно – комуникативни нарушения.

  • Медицински кабинет

   Детската градина има медицинска сестра на разположение на децата

  • Интерактивно обучение

   За образователно възпитателната дейност на децата, групите разполагат с интерактивни дъски и проектори.

  • Следва

   Скоро…

  • Следва

   Скоро…

 • Допълнителни Образователни Дейности

  Предлагани от ДГ 139 "Панорама"
  • Спорт

   Футбол / допълнително заплащане /
   Изправителна гимнастика и Йога
   / допълнително заплащане /

  • Изкуство

   Танци / допълнително заплащане /
   Приложно изкуство / допълнително заплащане /

  • Чуждоезиково обучение

   Английски език /срещу допълнително заплащане/