Contact Us I

  • Адрес

   Гр.София, район „Люлин“,
   ул. „Ген. Асен Николов“ №12 – централа

   Гр.София, район „Люлин“,
   ул. „Луи Пастьор“ №4 – филиал

  • Телефон и E-mail

   Централа: 02/8261071
   Филиал: 02/8266463
   2212824@edu.mon.bg

   ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В
   ДГ №139 “ПАНОРАМА” ВИЖ

   Длъжностно лице по защита на личните данни:

   dpo@responsaprevent.bg

  • Работно Време

   Понеделник – Петък
   7.00 ч. – 19.00 ч.