До Обществения съвет на ДГ 139 " Панорама"

май 22, 2024
Уважаеми членове,
на 29.05.2024 г. ще се проведе  заседание на Обществения съвет към ДГ “ Панорама“ със следния дневен ред:
1. Обсъждане на необходимостта от планувани ремонти със средства от бюджета на детската градина.
Да почистим „Панорама“ с кака, батко, татко и мама