Група "Пчеличка"

 • група „Пчеличка“

  ГРУПА „ПЧЕЛИЧКА“

  Ние сме пчелички мили
  и сме много работливи,
  цял ден учим и не спираме,
  цял ден знания събираме.

  Екип на групата:

  Учители: Наталия Коларова и Даниела Беловинска

  Пом.възпитател: Борянка Кирова

  facebook: А-ГРУПА ПЧЕЛИЧКА

  Екипът на група „Пчеличка“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.
  Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.
  Екипът на група „Пчеличка“ е насочил своята работа към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата, качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Детската градина- моят втори дом – любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

  Правила на група „Пчеличка“
  1. Поздравяваме.
  2. Когато се храним или учим пазим тишина.
  3. Говорим тихо – не викаме
  4. В групата се ходи бавно – не се тича.
  5. Събираме и подреждаме играчките си.
  6. Играем внимателно – не се блъскаме, ритаме, щипеме.
  7. Играем заедно – споделяме играчките си.