Група "Веселушко"

 • група „Калинка“

   

  „Нашата група е „Калинка”,

  живописна катo градинка!

  От сутрин оглася земята,

  щастливият смях на децата!

  Тъй минават всички дни –

  с песни, танци и игри!”

   

  Екип на гр. „Калинка”:

  Учители: Силвия Петрова и Евдокия Рафаилова

  Пом.възпитател: Даринка Стоянова

   

  В група „Калинка” е осигурена добронамерена и спокойна атмосфера, в която децата се обгрижват с много любов и нежност.

  Екипът работи за формиране у децата на емоционално-познавателно отношение към заобикалящия ги свят. Приоритет е играждането на морални и културни ценности у децата, съхраняване на родовата принадлежност и възпитаване в изконни човешки добродетели!

  Екипът се ръководи от мотото: „Щастливи деца – спокойни родители!”

   

  Правила на групата:

  1. Бъди приятел!

  2. Играй задружно!

  3. Отстъпвай играчките!

  4. Говори тихо!

  5. Храни се културно!

  6. Пази играчките!

  7. Уважавай възрастните!