Група "Звездичка"

 • група „Звездичка“

   

  Учители: Цветелина Захариева и Петя Стоянова

  Пом. възпитател:Десислава Славкова

  Fasebook: Група Звездичка

  Ние касто екип се стремим да осигурим благоприятна атмосфера и условия за пълноценно физическо,психическо, емоционално и социално развитие на децата.Стараем се да осигурим приятелска атмосфера, в която децата да се чувстват спокойни, да общуват и играят с удоволствие и радост.

  Правила на групата:
  1.Изслушваме се
  2.Помагаме си
  3.Пазим тишина когато се храним и работим
  4.Събираме играчките си
  5.Мием ръчичките си преди хранене и след тоалетна
  6. Споделяме играчките си