Препоръки във връзка с COVID 19

март 17, 2020

Заповед на министъра на здравеопазванетоОтносно обявеното извънредното положение във връзка с COVID 19 публикуваме Заповедите на Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.